top of page
Dzieci śpiewają w chórze

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Piosenki Patriotycznej

"Zaśpiewaj Polskę!"

 

Uwaga!

Prosimy zgłaszających o wydrukowanie zgody RODO, podpisanie przez opiekunów i odesłanie na adres : gokisraciechowice@gmail.com

Zgoda znajduje się poniżej REGULAMINU KONKURSOWEGO.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Kotwica 1

Regulamin II Konkursu Piosenki Patriotycznej

"Zaśpiewaj Polskę"- Raciechowice 2023

I Organizator

Organizatorem I Konkursu Piosenki Patriotycznej „ Zaśpiewaj Polskę” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Raciechowicach, z siedzibą: Raciechowice 197, 32-415 Raciechowice, mail: gokisraciechowice@gmil.com, Tel: 530 186 408

II Cele Konkursu

 1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.

 2. Przywracanie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych polskich pieśni patriotycznych

3. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.

 4. Propagowanie obchodów świąt narodowych.

 5. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

 6. Popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów.

III Zakres i tematyka

Tematem Konkursu są pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej. Za utwór patriotyczny uznaje się : pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność,  piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej, piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

Uwaga: Do przeglądu nie będą dopuszczone utwory prześmiewcze, stadionowe, klubowe i slangowe.

 IV Uczestnicy

 1. Do udziału zapraszamy uczniów szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Myślenickiego oraz zespoły ludowe działające na terenie Powiatu Myślenickiego.

 2. W przeglądzie mogą brać udział:indywidualni wykonawcy orazzespoły wokalne składające się z wielu uczestników

V Warunki uczestnictwa.

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zgłoszeni elektronicznie do organizatora na formularzu dostępnym na stronie www.gokisraciechowice.com

 2. Każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę wykonawców: zespoły lub solistów.

 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

 4. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają utwór o długości do 5 minut.

 5. Uczestnicy przeglądu prezentują utwory wyłącznie w języku polskim.

 6. Uczestnicy wykonują program a cappella, z towarzyszeniem akompaniamentu lub z podkładem muzycznym.

 7. Przesłuchania odbędą się roku (dokładne miejsce będzie udostępnione do informacji w późniejszym terminie ).

 VI Zgłoszenia uczestników i terminy

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do

 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie www.gokisraciechowice.com

3. Nagranie z akompaniamentem , jeśli taki jest przewidziany w występie, należy zapisać na pen drivei dostarczyć do organizatora przez występem. Użycie nagrania będzie koordynował opiekun uczestnika/ków występujących w konkursie.

 

VII Wyniki konkursu:

 1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się ., tuż po zakończeniu przesłuchań.

 2. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu FB Organizatora.

 3. Wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników

 4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nagrodzenidodatkowo nagrody rzeczowe .

 5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VIII Ocena

 1. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOKIS dokonuje oceny występów uczestników Konkursu Piosenki Patriotycznej uwzględniając następujące kryteria:

• zgodność repertuaru z tematyką przeglądu,

• interpretację,

• muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

• innowacje artystyczne,

• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),

• ogólny wyraz artystyczny

Klauzula informacyjna+RODO
Nuty i gitara
bottom of page