top of page
Hide and Seek
Projekt realizowany we wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Rodzinna Małopolska

Warsztaty dla dorosłych i uczniów
z Konradem Gładyszkiem
dnia 24.11.2023 w Domu Weselnym Arkadia

Wypełnij formularz rejestracyjny wybierając odpowiednie okienko (klasa 6,7,8).

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa na warsztaty oraz zgoda RODO, którą powinien wypełnić rodzin/ opiekun i dostarczyć do organizatora w dniu warsztatów.

Harmonogram dnia 24.11.2024, Dom Weselny Arkadia

a) Warsztaty dla uczniów 6, 7, 8 klasy:

6 klasa 15:00-15:45

7 klasa 16:00 -16:45

8 klasa 17:00 -17:45

 

b) Warsztaty dla dorosłych:

18:00-21:00

Prosimy o wypełnienie zgód RODO oraz zgłoszenia do warsztatów i dostarczenie ich w dniu wydarzenia do organizatora (w sumie trzy dokumenty: RODO Stowarzyszenie, RODO Gładyszek, zgłoszenie na warsztaty). Wszystkie dokumenty są do pobrania poniżej !

Wyrażam chęć uczestnictwa w warsztatach z Konradem Gładyszkiem w dniu 24.11.23, o godzinie 15.00-15:45 dla uczniów z klasy 6:

Dziekujemy za wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Ten formularz nie może już być przesyłany.

Wyrażam chęć uczestnictwa w warsztatach z Konradem Gładyszkiem w dniu 24.11.23 o godzinie 16:00-16:45 dla uczniów z klasy 7:

Dziekujemy za wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Ten formularz nie może już być przesyłany.

Wyrażam chęć uczestnictwa w warsztatach z Konradem Gładyszkiem w dniu 24.11.23 o godzinie 17:00-17:45 dla uczniów z klasy 8:

Dziekujemy za wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Ten formularz nie może już być przesyłany.

Wyrażam chęć uczestnictwa w warsztatach z Konradem Gładyszkiem w dniu 24.11.23 o godzinie 18:00-21:00 dla dorosłych:

Dziekujemy za wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Ten formularz nie może już być przesyłany.

RODO
Stowarzyszenie
RODO Gładyszek
Zgłoszenie
bottom of page